logo

Skogsturer i Asakmarka

Denne gruppa opplyser om turmuligheter i skogområdet som ligger i kommunene Fet, Skedsmo og Sørum. Det er mange turmuligheter der og noen har historisk interesse. På tre av åsene ligger rester etter bygdeborger. Det er også gravhauger fra vikingtiden der og gravrøyser som er enda eldre, samt ei hule som blir kalt Røverhula. Selv om skogarealet ikke er veldig stort, er det en del å oppleve.

Annonse